Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin

Postanowienia Ogólne.

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego suchemuryesklep znajdujący się pod adresem http:// https://suchemuryesklep.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.    Właścicielem serwisu jest firma Suche Mury z siedzibą w Godzianowie, pod adresem
ul. Tadeusza Kościuszki 92, 96-126 Godzianów o numerze NIP 8361639845, , dalej zwana Sprzedającym.

3.    Niniejszy Regulamin zawiera:
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

4.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sklepie - należy przez to rozumieć sklep internetowy suchemuryesklep znajdujący się pod adresem http:// https://suchemuryesklep.pl

Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Kupującym - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Konsumencie - należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego pełnoletnią osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

5.    Wszelkie spory wynikające z interpretacji i stosowania zapisów niniejszego regulaminu Sprzedający i Kupujący zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać w sposób polubowny z zachowaniem dobrych obyczajów kupieckich oraz zasad dobrej wiary.

§ 1 Określenie zakresu działalności.

1.    Serwis umożliwia sprzedaż detaliczną oferowanych produktów, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zdjęcia produktów wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”. W przypadku zarejestrowanych Kupujących, wszystkie opcje zakupowe są dostępne po zalogowaniu.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

1.    Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 20.0 lub nowsze, Opera wersja 12.0 lub nowsze, Chrome wersja 26.0 lub nowsze, Internet Explorer wersja 8.0 lub nowsze Safari wersja 7.1 lub nowsze. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1280x800 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Sklepu i należy je wyłączyć.

2.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień.

1.    Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z udostępnionymi na stronie serwisu zakładkami dotyczącymi warunków dostawy towarów i warunków płatności, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2.    Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w walucie polskiej PLN.

3.    Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.

4.    Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

a/wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu;

b/telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu podany na stronie Sklepu;

c/mailowo - wysyłając maila

5.    Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego i otrzymaniu mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia.

6.    Kupujący przy składaniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, za pomocą których możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

7.    Złożone zamówienie jest potwierdzane drogą mailową, w przypadku ustaleń cen transportu również drogą telefoniczną.

8.    W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

9.    Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.

10.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17-tej oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl